o nas

Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku zostało utworzone Zarządzeniem J. M. Rektora PWSZ we Włocławku w dniu 26 października 2004 roku, a 9 grudnia 2004 roku otrzymało Certyfikat Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier, stwierdzający spełnienie wymaganych standardów do realizacji i wypełniania powierzonej misji.

Jednostka ta, promując aktywne formy poszukiwania pracy, a także prowadząc szkolenia, kursy, warsztaty czy staże zawodowe, służy pomocą studentom i absolwentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku w kwestiach dotyczących wyboru ich dalszej drogi zawodowej.

Realizowanie powyższej misji byłoby jednak niemożliwe bez przedstawicieli lokalnego rynku pracy, którzy rozumieją potrzebę aktywizowania zawodowego zarówno studentów, jak i absolwentów naszej Uczelni.

Wszystkim z Państwa serdecznie dziękujemy za dotychczasowe wsparcie i zapraszamy do dalszej współpracy.